Investor relations

Time People Group förvärvar Waymark Solutions

Time People Group förvärvar 51 % av aktierna i Waymark Solutions AB med option på att köpa resterande 49 %. Waymark omsätter idag ca 40 MSEK och över 7 MSEK i vinst. Förvärvet sker 15 mars 2019 och betalas kontant ur egen kassa. Waymark blir ett dotterbolag till Time People Group.

Läs mer

Årsredovisning 2017-2018

Time People Group AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2017/2018. 

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Time People Group kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 september 2018 klockan 18.00 hos Time People Group, Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. Registreringen startar 17.30.

Läs mer

Senaste rapporten

Kommande händelser

juni 26 2019
Bokslutskommuniké
september 05 2019
Delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019 (Q1)

IR-kontakt

Else Pedersen IR-ansvarig
+46 705 552 072 ir@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.