Pressmeddelanden

Time People Group har godkänts för notering på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Time People Group för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 december 2017. Time People Group kommer att handlas under kortnamnet TPGR MTF.

- Fantastiskt roligt med det stora intresse och den kraftiga överteckningen av vår nyemission, ett kvitto till alla våra duktiga konsulter. Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna och ge ett stort tack till alla Er som tecknat sig samt Eminova Fondkommission och NGM för en väl genomförd noteringsprocess, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group.

- Vi välkomnar Time People Group till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och mentor är Eminova Fondkommission AB.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

I samband med noteringsbeslutet publicerar bolaget också sin delårsrapport för perioden 1 maj till 31 juli. Perioden sammanfattas av en omsättning på 25,2 MSEK en ökning på 23,3 % samt ett resultat på 174 KSEK en ökning med 668 KSEK jmf med samma period förra året. Fullständig rapport samt noteringsmemorandum finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 augusti till den 31 oktober släpps den 12 december 2017.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred
erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten
bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma
inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga
Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com

30 november 2017

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.