Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) lanserar ny utbildningssatsning för att öka tillgängligheten av utbildningar riktade till IT-branschen

Time People Group lanserar en ny utbildningsportal för att öka tillgängligheten av utbildningar riktade till IT-branschen. I och med denna satsning kommer koncernens kunder få en samlad bild av Time People Groups totala utbud av utbildningar. Den nya utbildningsportalen kommer att få namnet TPG Enlight och gör Time People Group till en betydande aktör på marknaden. Fram till idag har t.ex. över 2000 personer utbildats inom agila metoder genom kurser inom SAFe (Scaled Agile Framework) samt över 4000 personer inom ITIL.

På den nya portalen, www.timepeoplegroup.com/utbildning, samlar Time People Groups alla dotterbolagens kursutbud under en sida. Detta ger kunderna en överblick av och möjlighet att direkt beställa kurser och kundanpassade kurser så som; SAFe, SCRUM, DevOps, Agile, ITIL, Ledarskap och förändringsledning, Kravhantering med mera. Lärarna utgörs av Time People Groups specialistsbolagskonsulter som kombinerar erfarenheter från sina uppdrag med djup teoretisk kunskap. Den nya satsningen kommer att ledas av Fredrik Hulten som själv har lång erfarenhet av utbildning och konsultande. Fredrik jobbar idag inom Olingo som i december förvärvades av Time People Group.

- Att vi nu lanserar denna utbildningssatsning öppnar upp helt nya möjligheter för våra kunder att enkelt vidareutbilda sin personal. Utbildningarna kommer att erbjudas som företagsinterna och öppna, schemalagda kurser, både i klassrum och på distans. säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.