Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) rekryterar Jennifer Rebel som ny vd

Time People Group rekryterar Jennifer Rebel som ny vd och koncernchef för Time People Group. Jennifer kommer närmast från Tietoevry där hon ansvarat för alla deras svenska bankkunder.

Jennifer har mer än 30 års erfarenhet av bank-, finans- och livförsäkringsbranschen i olika ledande befattningar på verksamhetssidan, varav de senaste 11 åren inom IT och Telecom gentemot hela finanssektorn. Närmast kommer Jennifer från Tietoevry där hon varit ansvarig för deras bankaffär i Sverige. Jennifer tar även med sig erfarenhet från företag som Telia Company, SPP och SEB där hon kontinuerligt arbetat med att skapa värde och nya affärer med det bästa för kunderna, aktieägarna och medarbetarna som hennes ledstjärna. Jennifer tillträder den 1 juni och kommer att arbeta parallellt med den avgående vd:n under juni månad. 

-  Jag ser väldigt mycket fram emot att jobba tillsammans med Jennifer. Hennes energi och affärsfokus är helt i linje med bolagets fortsatta utveckling och kommer tillsammans med våra medarbetare ta företaget till nästa nivå. Utöver det ser vi också ifrån styrelsen att Jennifer delar våra värderingar vilket borgar för att vi kommer fortsätta bygga långsiktigt värde för vår personal, kunder och ägare, säger Hans Nygren, styrelseordförande.

-  Att få möjligheten att leda Time People Group och fortsätta den fantastiska resa bolaget är inne på är något jag verkligen ser fram emot. Jag attraheras både av bolagets affärsmodell samt aktiva arbete med hållbarhet, mångfald och starka värderingar som genomsyrar hela verksamheten. Att bolaget dessutom driver dessa frågor aktivt i styrelsen känns mycket bra, då det är min fasta övertygelse att dessa frågor även behöver ligga på styrelsens bord för att bli verklighet på riktigt. Att få bidra med mina styrkor att vara nära kunden och genom att förstå kundens behov, i kombination med min erfarenhet inom branschen, så ser jag verkligen fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta på koncernens resa och skapa stark värdetillväxt framåt, säger Jennifer Rebel, tillträdande vd. 

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com

För ytterligare information kontakta:

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), mejl: hans.nygren@timepeoplegroup.com


Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.