Pressmeddelanden

Time People Group inleder samarbete med Edward Lynx - ska minska brist på kompetens och öka mångfald

För att minska IT-marknadens kompetensbrist inleder nu Time People Group ett samarbete med det globala managementbolaget Edward Lynx. Det kraftfulla partnerskapet kommer att förse marknaden med kvalificerade kandidater som ökar så väl kundernas mångfald som affärsnytta, och främjar Sveriges tillväxt.

- Edward Lynx och vi delar en stark övertygelse om att mångfald och inkludering stärker företag. Ett diversifierat bolag når fler och blir relevant för fler. Det är helt enkelt mer konkurrenskraftigt, säger Else Pedersen, affärsområdeschef för People and Culture.

Hos Time People Group och Edward Lynx är mångfald och inkludering viktiga grundstenar i den egna företagskulturen, men också en självklarhet i de tjänster som båda bolagen levererar till sina kunder. Samarbetet gör att bolagen aktivt kan jobba med matchning för att minska marknadens kompetensbrist. Dessutom blir partnerskapet en kanal för kandidater som har svårt att komma ut i arbete på grund av avsaknad av nätverk och kontakter.

Time People Group har en stor kundbas inom IT och tech som har ett skriande behov efter kvalificerad kompetens. Links by Edward Lynx matchar akademiker med internationell bakgrund med svenska arbetsgivare.

- Tillsammans med Time People Group kan vi på ett än mer kraftfullt sätt möta marknadens kompetensbehov med kvalificerade kandidater, säger Aida Faiz, area manager på Edward Lynx.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Else Pedersen, affärsområdeschef, Time People Group AB (publ), e-post: else.pedersen@timepeoplegroup.com

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.