Investor relations

Delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Läs delårsrapporten här

Årsredovisning 2018/2019

Time People Group AB (publ) har publicerat årsredovisning för 2018/2019. Årsredovisningen finns tillgänglig här 

Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

För fjärde kvartalet redovisar Time People Group en omsättning på 51,9 MSEK, en ökning med 66 %, och ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 MSEK, en ökning på 129 % jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen (EBITDA) under kvartalet var 13 %. Omsättningen för helåret uppgick till 161 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 15,4 MSEK. Styrelsen föreslår också en ökad utdelning till 1,20 kr/aktie.

Läs mer.

Time People Group förvärvar Waymark Solutions

Time People Group förvärvar 51 % av aktierna i Waymark Solutions AB med option på att köpa resterande 49 %. Waymark omsätter idag ca 40 MSEK och över 7 MSEK i vinst. Förvärvet sker 15 mars 2019 och betalas kontant ur egen kassa. Waymark blir ett dotterbolag till Time People Group.

Läs mer

Senaste rapporten

Kommande händelser

november 28 2019
Delårsrapport 1 augusti - 31 oktober 2019 (Q2)
mars 05 2020
Delårsrapport 1 November - 31 januari 2020 (Q3)

IR-kontakt

Else Pedersen IR-ansvarig
+46 705 552 072 ir@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.