Styrelse och revisor

Bo Nordlander Styrelseordförande

Stockholm
Född 1956
I styrelsen sedan 2017

Bo bedriver egen verksamhet inom BosseN Consulting AB. Tidigare var Bo VD för SIX Financial Information Nordic AB (2010-2016). Head of capital market & wealth, Tieto (2007-2009), VD Abaris (2001-2007), Entra AB (1991-2001). Styrelseordförande i börsnoterade Formpipe (2013-) och i Exicom (2017-). Bo har en civilekonomexamen från Handelshögskolan.

Daniel Johansson Styrelseledamot

Stockholm
Född 1967
I styrelsen sedan 2008

Daniel har gått systemvetenskaplig linje på Örebro Universitet. Efter examen så grundade Daniel Lexor AB som såldes till Kabel New Media och därefter har Daniel startat ett antal framgångsrika bolag så som Quaint AB, Grand Capital AB, Madeo ab etc.

Hans Nygren CFO / Styrelseledamot

Vendelsö 
Född 1950
I styrelsen sedan 2000

Hans har haft följande roller Head of Inter Innovation Marketing AB, Business Area Manager De La Rue Ltd., VD Softlab Information Systems, VD och grundare Objektfabriken, VD och grundare Objektfabriken Holding (numera Time People Group) och CFO Time People Group. Hans har utbildning från Linköpings Universitet och Uppsala Universitet. Senare även IHM Diplomerad Marknadsekonom och IHM Executive Program.

Per Elgh Styrelseledamot

Lidingö
Född 1957
I styrelsen sedan 2019

Per är VD för Waymark Solutions AB som han tillsammans med Mats Gustafsson bildade för drygt 10 år sedan. Per har jobbat som IT-konsult hela sitt yrkesverksamma liv, initialt som utvecklare och senare som projektledare. Per har varit VD och konsultchef på flertalet konsultbolag sedan 1994, han har även varit delaktig vid grundande av tre IT-konsultbolag. De senaste åren har han parallellt med VD-skapet för Waymark även åtagit sig konsultuppdrag som interimschef, utredare samt som handledare på utbildningen Certifierad IT-arkitekt. Per är civilingenjör inom väg och vatten från Lunds tekniska högskola och trivs bäst i gränslandet mellan teknik och affär. 

Revisor

Thomas Daae Revisor

Grant Thornton

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.