Investor Relations

Aktien

Handel med aktien

Time People Groups aktie handlas sedan den 7 december 2017 på NGM Nordic SME.

Totala antalet aktier i Time People Group uppgår till 7,25 miljoner stycken och aktiekapitalet till 1,45 MSEK.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.