Finansiell kalender

juni 26 2020
Bokslutskommuniké och delårsrapport 1 februari - 30 April (Q4)
augusti 27 2020
Årsredovisning 2019/2020
september 03 2020
Delårsrapport 1 maj - 31 juli 2020 (Q1)
september 10 2020
Årsstämma för 2019/2020
december 03 2020
Delårsrapport 1 augusti - 31 oktober 2020 (Q2)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.