Finansiell kalender

juni 29 2022
Bokslutskommuniké och delårsrapport 1 februari - 30 april 2022 (Q4)
augusti 25 2022
Årsredovisning 2021/2022
september 08 2022
Årsstämma för 2021/2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.