Finansiell kalender

mars 05 2020
Delårsrapport 1 November - 31 januari 2020 (Q3)
juni 26 2020
Bokslutskommuniké och delårsrapport 1 februari - 30 April (Q4)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.