Finansiell kalender

september 05 2019
Delårsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019 (Q1)
september 10 2019
Årsstämma för 2018/2019
november 28 2019
Delårsrapport 1 augusti - 31 oktober 2019 (Q2)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.