Ledning

Magnus Lönn Vd och koncernchef

Älvsjö
Född 1974
I Bolaget sedan 2016

Magnus är idag koncernchef för Time People Group AB. Tidigare har Magnus innehaft flertalet chefspositioner inom Nasdaq (2006-2016) där han har lett olika produktutveckling, kvalitetssäkring och stora support och kundteam. Mellan åren 1999-2006 jobbade Magnus som konsult hos Sigma Design & Development AB och Teleca System Design  AB med fokus på medicintekniska produktutvecklingsprojekt.  Magnus har en Civilingenjörs examen i Teknisk Fysik och Elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola. Magnus sitter också i styrelsen för det statligt ägda bolaget Visit Sweden.

Sofia Lindman Ekonomichef
Else Pedersen Affärsområdesansvarig People and Culture
 
 
Mikael Petrén Vd Crio Partner AB
Per Elgh Vd Waymark Solutions AB
Margareta Cervin Vd Giraff Data Konsult AB
Jeanette Jealmo Vd Olingo Consulting AB
Kristian Miljeteig Konsultchef Novatrox Consulting
Jeanette Jealmo Vd Efftre AB
Ola Gustafson Vd Brivalo Consulting AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.