Ledning

Magnus Lönn VD och koncernchef

Älvsjö
Född 1974
I Bolaget sedan 2016

Magnus är idag koncernchef för Time People Group AB. Tidigare har Magnus innehaft flertalet chefspositioner inom Nasdaq (2006-2016) där han har lett olika produktutveckling, kvalitetssäkring och stora support och kundteam. Mellan åren 1999-2006 jobbade Magnus som konsult hos Sigma Design & Development AB och Teleca System Design  AB med fokus på medicintekniska produktutvecklingsprojekt.  Magnus har en Civilingenjörs examen i Teknisk Fysik och Elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola.

Sofia Lindman Ekonomichef
Else Pedersen Affärsområdesansvarig People and Culture,
IR-/Marknadsansvarig 
 
Mikael Petrén VD Crio
Siv Selva VD Efftre
Kristina Helmstein VD QTEMA och Objektfabriken
Per Elgh VD Waymark
Margareta Cervin VD Giraff Data Konsult

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.