Bolagsstämmor

Årsstämma 10 september 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 10 september 2019, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2018-19

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.