Bolagsstämmor

Årsstämma den 9 september 2021

Årsstämman ägde rum torsdagen den 9 september 2021, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Celsiusgatan 10, 112 30 Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.