Bolagsstämmor

Årsstämma den 8 september 2022

Aktieägarna i Time People Group AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 8 september 2022, klockan 18.00 hos Time People Group AB (publ), Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm. Registreringen startar 17.30.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.