Pressmeddelanden

Årsredovisning 2018/2019 för Time People Group AB (publ)

Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2018/2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com 

I samband med färdigställande av årsredovisningen gjordes även mindre justeringar i bokslutskommunikén relaterade till förvärvsanalysen av gruppens senaste bolagsköp Waymark Solutions AB. Uppdaterad bokslutskommuniké finns att tillgå på https://investor.timepeoplegroup.com

27 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Bo Nordlander, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: bo.nordlander@timepeoplegroup.com

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.