Pressmeddelanden

Årsredovisning 2020/2021 för Time People Group AB (publ)

Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2020/2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 1,25 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 5 % räknat på slutkursen 2021-04-30.

Första handelsdag exklusive rätt till utdelning är 10 september, avstämningsdag blir 13 september och utbetalningsdag 15 september.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Bo Nordlander, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: bo.nordlander@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.