Investor Relations

Pressmeddelanden

Årsredovisning 2021/2022 för Time People Group AB (publ)

Time People Group AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för 2021/2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.timepeoplegroup.com

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 1,35 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 4,2 % räknat på slutkursen 2022-04-30.

Första handelsdag exklusive rätt till utdelning är 9 september, avstämningsdag blir 12 september och utbetalningsdag 15 september.

För ytterligare information kontakta:

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.