Pressmeddelanden

Emissionsaktuella Time People Group deltar i Eminovas bolagskväll, i samarbete med Axier
8 november 2017 kl 18.00
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Konferensavdelningen 1 trappa upp.
 
Obligatorisk föranmälan till erik@axier.se

Time People Group och ytterligare tre bolag kommer att genomföra koncentrerade presentationer. Av hänsyn till talare och åhörare kommer dörrarna att stängas när den första presentationen inleds. Efter presentationerna bjuds på lite tilltugg, något att dricka och möjligheter att pratas vid med representanter från bolagen.

EMISSIONSVILLKOR I KORTHET

Teckningsperiod 2017-10-12 - 2017-11-10

Emissionsbelopp 23,75 Mkr

Teckningskurs 19,00 kronor

Beräknad första handelsdag 4 december 2017

Time People Group har ansökt om notering av Bolagets aktie vid NGM Nordic MTF. Den av styrelsen planerade första handelsdagen infaller den 4 december 2017.

Läs mer om Bolagets nyemission här:

http://investor.timepeoplegroup.com

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Time People Group AB (Publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

31 oktober 2017

För ytterligare information med anledning av denna pressrelease, vänligen kontakta VD Magnus Lönn, telefonnummer: +46 70 879 09 79, e-post: ir@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.