Investor Relations

Pressmeddelanden

Starkt intresse för Time People Group - tecknades med 271 %

Den 10 november 2017 avslutades teckningstiden i Time People Groups nyemission om högst 23,75 MSEK. Nyemissionen tecknades till 64,25 MSK motsvarande en täckningsgrad om ca 271 %. Nyemissionen tecknades av 2 666 personer. Första dag för handel på NGM Nordic MTF kommer tidigast att vara den 4 december 2017.

Koncernchef Magnus Lönn kommenterar
Ett stort tack till alla som valt att teckna aktier i Time People Groups nyemission. Det är fantastiskt att intresset för vår IT-specialistkoncern är så stort. Vi känner att ni gett oss ett stort förtroende som vi kommer förvalta väl. Genom likviden som vi tillförs genom emissionen kommer vi öka vår tillväxttakt och skapa nya affärsmöjligheter.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen blev fulltecknad vilket innebär att 1.250.000 aktier emitteras. Med den stora överteckningen av nyemissionen blir tilldelningen kraftigt reducerad. Dock har samtliga fått minimiposten eftersom bolaget vill få en spridd ägarkrets. Avräkningsnotor skickas ut idag.

Planerad notering på NGM Nordic MTF
Första dag för handel på NGM Nordic MTF kommer tidigast att vara den 4 december 2017. Den exakta tidpunkten är beroende av handläggningstid hos NGM.

Antal aktier och aktiekapital
När Time People Groups nyemission registrerats på Bolagsverket kommer det totala antal aktier att uppgå till 7,25 miljoner stycken och aktiekapitalet till 1,45 MSEK.

Finansiell rådgivare
Eminova Fondkommission är mentor till Time People Group AB i samband med den planerade notering på NGM Nordic.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

17 NOVEMBER 2017

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Eminova Telefon: 08-684 211 00, E-post: [email protected]

Time People Group AB
VD, Magnus Lönn
E-post: [email protected], Telefon: 070-879 09 79

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.