Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) ansluter sig till branschföreningen Digitaliseringskonsulterna för att skapa bättre förutsättningar för ett fossilfritt och hållbart Sverige

Time People Group har valt att ansluta sig till branschföreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. För att Sverige ska bli fossilfritt kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt bidrar till att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

- I branschföreningen Digitaliseringskonsulterna har vi hittat en plattform för samverkan. Tillsammans med kloka och kompetenta kollegor i branschen vill vi vara med och skapa bättre förutsättningar för ett fossilfritt och hållbart Sverige, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Läs mer om Digitaliseringskonsulterna här:

Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen - Digitaliseringskonsulterna.se

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post:
magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.