Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) aviserar kommande vd byte

Magnus Lönn har meddelat styrelsen att han avser att lämna sin befattning som vd och koncernchef för Time People Group för en ny möjlighet utanför gruppen. Magnus Lönn kommer att tillsammans med Styrelsen arbeta för att hitta en ersättare och kommer att kvarstå i sin befattning till dess att ny vd och koncernchef är på plats.

- Det har varit en fantastisk resa att få leda och utveckla Time People Group de senaste 6 åren, en resa som inneburit att vi har tredubblat bolagets omsättning och kraftigt ökat antalet anställda vilket medfört en mycket stark resultatutveckling. Där vi befinner oss idag har vi byggt en väldigt stark plattform för fortsatt tillväxt och gjort en resa som jag känner mig mycket stolt över, säger Magnus Lönn, avgående Koncernchef och vd.

- Jag tycker att det är tråkigt att Magnus har tagit beslutet att sluta samtidigt som jag förstår hans val och önskar honom stort lycka till framöver. Styrelsen har också inlett arbetet med att hitta en ersättare och det känns bra att kunna göra detta grundligt då Magnus kommer säkerställa att vi får en bra övergång och kan fortsätta på den positiva tillväxtresa vi är på, säger Hans Nygren, Styrelseordförande.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), mejl: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Hans Nygren, Styrelseordförande, Time People Group AB (publ), mejl: hans.nygren@timepeoplegroup.com


Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl 17.35 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.