Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) bildar nytt bolag

Time People Groups dotterbolag Objektfabriken och QTEMA går samman och bildar ett nytt specialistbolag inom agil kravhantering och kvalitetssäkring. Det nya bolaget kommer att ledas av Kristina Helmstein och sammanslagningen sker den 1 oktober.

Objektfabriken och Qtema är två dotterbolag inom Time People Group som i över 25 år har verkat inom krav och kvalitetssäkring. Bolagen har verkat parallellt inom Time People Group sedan 2018 då QTEMA förvärvades. Samgåendet av bolagen är en naturlig utveckling av det redan täta samarbetet mellan bolagen och möjliggör ytterligare förstärkning av bolagens erbjudande. Det nya bolaget kommer att ledas av QTEMAs nuvarande vd Kristina Helmstein som tar över vd-rollen för Objektfabriken ifrån Magnus Lönn som varit dess vd senaste 4 åren. Magnus Lönn fortsätter i sin roll som vd och koncernchef för Time People Group.

- Med samgåendet av våra två dotterbolag skapar vi en ännu bättre plattform för våra anställda och kunder genom tydliggörandet av vårt erbjudande inom agil kravhantering och kvalitetssäkring som dessa bolag jobbar med, säger Magnus Lönn koncernchef Time People Group.

Det nya bolaget kommer att fortsätta verka under Objektfabrikens legala enhet. Formellt tillträder Kristina som vd för det nya bolaget den 1 oktober och kommer som tidigare ingå i koncernledningen för Time People Group.

- Jag är både glad och stolt över förtroendet att leda och tillsammans med alla medarbetare fortsätta utveckla det nya bolaget. Både QTEMA och Objektfabriken är väletablerade bolag med fin historisk utveckling. Jag ser fram emot att få förvalta och förädla vårt erbjudande till marknaden där vår största konkurrensfördel och tillgång blir den samlade erfarenheten och kompetensen i bolaget, säger Kristina Helmstein.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl 08.30 CET

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.