Investor Relations

Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) förvärvar Competence Finder Sweden AB

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i Competence Finder Sweden AB (cfinder). Cfinder omsätter idag cirka 36 MSEK och är ett nätverk om över 400 specialiserade konsulter verksamma inom IT och management.

Cfinder har med sin digitala community och AI-baserade matchning attraherat över 400 frilansande specialister. Dessa är specialister inom bland annat IT-arkitektur, systemutveckling, agil ledning, test och testledning samt förändringsledning och strategi. Under de 1,5 år som cfinder verkat har hundratals förfrågningar matchats. Cfinders IT-plattform underlättar för kunder att snabbt hitta rätt konsult utan mellanhänder. Med samma teknik kan man också enkelt visa de mest intressanta uppdragen för konsulterna. Cfinder kommer fortsätta som ett eget bolag och verka för att förstärka hela Time People Groups affär och tillföra ett trettiotal nya kunder till gruppen.

- Det är med glädje vi välkomnar cfinder till gruppen vilket ytterligare förstärker vår möjlighet att hjälpa våra kunder att hitta den spetskompetens som krävs för digitalisering. Cfinder tillför förutom sitt stora konsultnätverk nya kunder vilket kommer förstärka hela vår affär, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

- Tillsammans med Time People Group kommer vi kunna fortsätta utveckla och bredda vårt erbjudande ytterligare. Att bli en del av specialistkonsultkoncernen Time People Group känns som det naturliga steget och kommer att skapa ytterligare tillväxtmöjligheter för oss. Vi får också ännu bättre förutsättningar att erbjuda bra och stimulerande uppdrag till våra konsulter, säger Anders Eriksson, Styrelseordförande för Competence Finder Sweden AB.

Köpeskillingen betalas kontant ur egen kassa och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Köpeskillingen är resultatbaserad och löper över tre år. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra storleken på köpeskillingen. Resultatpåverkan för Time People Group under innevarande år bedöms bli marginell.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.