Investor Relations

Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) förvärvar Metamatrix AB

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i Metamatrix AB. Metamatrix AB som är en digital byrå och experter inom digital tillgänglighet omsätter idag cirka 16 MSEK och har 13 medarbetare. Förvärvet sker den 30 april 2022 och betalas kontant ur egen kassa. Metamatrix blir ett dotterbolag till Time People Group.

Metamatrix är en digital byrå med 13 medarbetare och grundades 1999. I bolaget finns gedigen kompetens inom utveckling av digitala tjänster, optimering, strategi samt expertis inom digital tillgänglighet. Bolaget har en bred kundbas och arbetar ofta i långa kundrelationer.

- Metamatrix kompletterar och stärker koncernens erbjudande inom digital tjänsteutveckling, inte minst genom den starka kompetens som finns inom området tillgänglighet. Jag ser fram emot att börja arbeta tillsammans med våra nya kollegor i Metamatrix, säger Magnus Lönn, vd på Time People Group.

-Vi är glada över att vår kompetens kring användare, tillgänglighet och fokus på verksamhetens krav kompletterar Time People Groups expertis inom strategisk digitalisering och tjänsteutveckling. Tillsammans får vi större möjligheter att skapa magi och göra skillnad för våra kunder, säger Helen Kreutz-Bolander, vd för Metamatrix AB.

Köpeskillingen betalas kontant ur egen kassa och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Köpeskillingen är resultatbaserad och löper över ett år och den initiala köpeskillingen uppgår till 2.58 MSEK. Total köpeskilling kan uppgå till max 4.2 MSEK på kassa och skuldfri basis.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern. 

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta: 

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), mejl: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.