Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) förvärvar Novatrox Group AB

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i Novatrox Group AB. Novatrox omsätter cirka 45 MSEK och beräknas göra ett resultat om 4 MSEK. Förvärvet betalas kontant ur egen kassa och konsolideras från 1 april 2021. Novatrox dotterbolag kommer att införlivas och förstärker koncernens erbjudande inom bland annat IT-arkitektur samt Artificiell Intelligens och kompletterar därmed koncernens totala utbud på ett utmärkt sätt.

Novatrox Goup är ett specialistbolag med fokus på IT-arkitektur och systemutveckling inom .NET som också har byggt upp en stark kompetens inom Artificiell Intelligens och Microsoft Azure molnlösningar. Novatrox bildades för drygt 10 år sedan och har idag 23 stycken konsulter som arbetar med en bred och stark kundbas. Verksamheten kommer att införlivas i koncernen och breddar därmed koncernens förmåga inom IT-arkitektur och systemutveckling samt etablerar ett starkt erbjudande inom AI.

- Vi välkomnar Novatrox till gruppen vilket verkligen breddar och tydliggör vårt erbjudande inom IT-arkitektur och Artificiell Intelligens. Novatrox stärker även vår fortsatta satsning på systemutveckling med .NET, tillsammans med våra övriga bolag i gruppen har vi nu skapat ett mer komplett erbjudande inom avancerad systemutveckling och agil transformation. Inom dessa områden råder det idag mycket stor efterfrågan, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

- När vi nu blir en del av Time People Group tar vi nästa steg i utvecklingen av Novatrox vilket förstärker vår säljförmåga och skapar nya affärsmöjligheter tillsammans med våra gemensamma kunder. Att få verka inom Time People Group är ett viktigt led i att skapa utvecklingsmöjligheter för Novatrox och våra anställda. Vi ser fram emot att vara med och bidra med vår kunskap och utveckla vår verksamhet inom koncernen, säger Christer Ogenstad, vd för Novatrox Group.

Köpeskillingen betalas kontant ur egen kassa och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Köpeskillingen är resultatbaserad och löper över fyra år och den initiala köpeskillingen uppgår till 8,6 MSEK. Total köpeskilling kan uppgå till cirka 17 MSEK på kassa och skuldfri basis. Novatrox beräknas omsätta 45 MSEK och göra ett resultat om cirka 4 MSEK för verksamhetsåret 2020/21.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.