Investor Relations

Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) förvärvar Olingo Consulting AB

Time People Group förvärvar 100 % av aktierna i Olingo Consulting AB. Olingo omsätter idag cirka 20 MSEK och räknar med ett resultat om ungefär 2 MSEK. Förvärvet skedde den 29 december 2020 och betalades kontant ur egen kassa. Olingo blir ett dotterbolag till Time People Group.

Olingo Consulting, med 12 medarbetare, förvärvas av Time People Group AB. Verksamheten kommer bli ett dotterbolag i Time People Group och breddar därmed koncernens erbjudande framför allt inom Agil transformation samt IT-styrning och förstärker upp gruppen inom utbildningsområdet. Olingo har sedan bildandet för 13 år sedan byggt upp en stark kompetensprofil med medarbetare som är organisations- och verksamhetsutvecklare inom agila metoder och IT-styrning. Olingo har en bred kundbas med kunder inom både offentlig och privat sektor.

- Det är med glädje vi välkomnar Olingo till gruppen vilket ytterligare förstärker vårt erbjudande inom agil transformation och verksamhetsutveckling. Olingo delar vår historik av att lyckas bedriva en långsiktig och lönsam verksamhet. Detta är ett starkt kvitto på den kompetens och värde våra medarbetare skapar för våra kunder. Deras verksamhet kommer därför tillsammans med resten av koncernens bolag skapa förutsättningar för ytterligare tillväxtmöjligheter, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

- Tillsammans med Time People Group kommer vi kunna fortsätta utveckla Olingo och bredda vårt erbjudande ytterligare. Att bli en del av specialistkonsultkoncernen Time People Group känns som det naturliga steget för oss och kommer att skapa ytterligare tillväxtmöjligheter för både bolaget och våra anställda, säger Ola Källgården, vd för Olingo Consulting AB.

Köpeskillingen betalas kontant ur egen kassa och medför ingen utspädning för befintliga aktieägare. Köpeskillingen är resultatbaserad och löper över tre år och den initiala köpeskillingen uppgår till 5,5 MSEK. Total köpeskilling kan uppgå till cirka 10 MSEK på kassa och skuldfri basis. Olingo omsätter idag ungefär 20 MSEK och beräknas göra ett resultat om cirka 2 MSEK för verksamhetsåret 2020.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Time People Groups vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.