Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin bokslutskommuniké och delårsrapport för perioden 1 februari - 30 april

Time People Group uppvisar en omsättning på 194 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 16,9 MSEK på helårsbasis. Periodens omsättning var 63 MSEK och rörelseresultatet (EBITDA) 7,4 MSEK en ökning om 13 % mot föregående period. Rörelsemarginal för perioden var 12 %.

Omsättningen under perioden uppgick till 63,3 MSEK (55,0 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 7,4 MSEK (6,6 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (2,9 MSEK). Summerat över helåret, perioden 1 maj - 30 april, uppgår omsättningen till 194 MSEK (206 MSEK) samt rörelseresultatet (EBITDA) till 16,9 MSEK (17,2 MSEK). Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 7,7 MSEK (8,1 MSEK).

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 1,25 kr/aktie (1,20 kr/aktie) för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 5 % räknat på slutkursen 2020-04-30.

- Vi fortsätter att växa och har under slutet på kvartalet välkomnat två nya bolag till gruppen vilket gör att vi nu tillsamman är över 160 anställda i koncernen och vår uppskattade proformaomsättning för hela gruppen inklusive samtliga förvärv är ca 250 MSEK för verksamhetsåret 2020/21. Vi avslutar också verksamhetsåret starkt med en rörelsemarginal om 12 % och en resultat ökning om 13 % jämfört med samma period förra året, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 maj till den 31 juli släpps den 2 september 2021.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: hans.nygren@timepeoplegroup.com

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2021 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.