Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 29,9 MSEK och ett rörelseresultat på -2,6 MSEK (EBIT). Omsättningen ökade med 18,7 % jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt antal anställda inom gruppen ökade till 108 stycken.

Omsättningen under perioden uppgick till 29,9 MSEK (25,2 MSEK) och ett rörelseresultat (EBIT) på -2,6 MSEK (0,13 MSEK). Rörelseresultatet inkluderar en kostnad för goodwill på 246 KSEK och engångskostnader på 436 KSEK. 

- Under kvartalet som främst dominerats av sommarmånaderna och därmed resultatmässigt är det svagaste under året fortsätter vi att växa och har nu passerat över 100 anställda specialister inom våra bolag, en viktig milstolpe i vår fortsatta utveckling och byggande av Sveriges bästa specialistkonsultkoncern, säger Magnus Lönn, VD för Time People Group. 

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 augusti till den 31 oktober släpps den 12 december 2018. 

25 september 2018

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: hans.nygren@timepeoplegroup.com 

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred  erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten  bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern. 

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2018 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.