Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en nettoomsättning på 37 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på -0,2 MSEK. Perioden inkluderar semestermånaderna juni/juli.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 37,1 MSEK (43,8 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på -0.2 MSEK (0,5 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (-0,7 MSEK). Perioden omfattar juni/juli som alltid är verksamhetsårets svagaste period.

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 1,20 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 6 % räknat på slutkursen 2020-04-30.

- Vi levererar ett resultat för perioden som ligger i paritet med förra året vilket med tanke på Covid-19 får ses som ett styrkebesked för gruppen, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 augusti till den 31 oktober släpps den 3 december 2020.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

3 september 2020

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]
Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2020 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.