Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 56 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 4,0 MSEK vilket innebär en ökad omsättning med 52 % samt en resultatförbättring om 4,2 MSEK jämfört med samma period förra året.

Omsättningen under perioden uppgick till 56,3 MSEK (37,1 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) på 4,0 MSEK (-0,2 MSEK). Rörelsemarginalen för kvartalet var 7,1 % (-0,6 %). Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (-1,3 MSEK). Perioden omfattar semestermånaderna juni/juli och är alltid verksamhetsårets svagaste period.

Styrelsen har föreslagit årsstämman en utdelning på 1,25 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 5 % räknat på slutkursen 2021-04-30.

Första handelsdag exklusive rätt till utdelning är 10 september, avstämningsdag blir 13 september och utbetalningsdag 15 september.

- Vi har under kvartalet upplevt en ökande efterfrågan på våra specialistkonsulter vilket tillsammans med vårt utökade erbjudande inom arkitektur och artificiell intelligens har tagit oss ett stort steg i rätt riktning, säger Magnus Lönn, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 augusti till den 31 oktober släpps den 2 december 2021.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Hans Nygren, CFO, Time People Group AB (publ), e-post: hans.nygren@timepeoplegroup.comDenna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.