Investor Relations

Pressmeddelanden

Time People Group AB (publ) släpper sin delårsrapport för perioden 1 maj - 31 juli

Time People Group uppvisar en omsättning på 69,7 MSEK och ett rörelseresultat (EBITDA) på 2,4 MSEK för kvartalet, vilket innebär en ökad omsättning med 24 % men en resultatförsämring om 41 % jämfört med samma period förra året.

Omsättningen under perioden uppgick till 69,7 MSEK (56,3 MSEK) och ett rörelseresultat (EBITDA) för kvartalet på 2,4 MSEK (4,0 MSEK) Resultatet efter skatt uppgick till 295 KSEK (1 503 KSEK).

Styrelsen har till bolagsstämman föreslagit en utdelning på 1,35 kr/aktie för verksamhetsåret, vilket motsvarar en direktavkastning på 4,2 % räknat på slutkursen 2022-04-30.

- Alla våra bolag har haft en stor efterfrågan. Vi fortsätter att växa och har under kvartalet välkomnat in Metamatrix till gruppen vilket gör att vi nu tillsammans är över 170 anställda specialistkonsulter i koncernen. Vi har ökat omsättningen med 24 % jämfört med samma period ifjol, säger Jennifer Rebel, vd för Time People Group.

Fullständig delårsrapport finns att tillgå på bolagets hemsida. Nästa delårsrapport för perioden 1 augusti till den 31 oktober släpps den 2 december 2022.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Jennifer Rebel, vd, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Hans Nygren, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022 kl. 08.30 CET.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.