Pressmeddelanden

Time People Group förstärker sin styrelse med Else Pedersen som aktivt kommer att jobba med organisk tillväxt och mångfald samt tillsätter nytt ledarskap i dotterbolaget Olingo

Else Pedersen, som idag ansvarar för affärsområdet People and Culture, kommer från och med den 1 december att ingå som adjungerad styrelsemedlem i Time People Group. Else har sedan januari 2018 suttit i koncernledningen för Time People Group i rollen som rekryteringsansvarig. Else har en lång bakgrund inom försäljning och strategisk kompetensförsörjning. I styrelsen kommer Else aktivt arbeta med organisk tillväxt samt mångfald och inkludering.

Från och med 1 januari 2022 kommer Jeanette Jealmo att tillträda som tillförordnad vd för dotterbolaget Olingo Consulting AB. Jeanette kommer att ersätta Ola Källgården som lämnar bolaget efter mer än tio år. Jeanette har mer än 20 års erfarenhet av IT-branschen, varav tio år som konsult, och har bland annat både startat och drivit konsultbolag utöver hennes ledande befattningar på bland annat Folksam och Swedbank. Jeanette kommer även behålla sitt nuvarande uppdrag som vd för dotterbolaget Efftre.

- Efter tio år som vd och grundare känns det tryggt att lämna över stafettpinnen till Jeanette som tillsammans med resten av bolaget kommer utveckla Olingo vidare, säger Ola Källgården, avgående vd på Olingo Consulting AB.

- Det känns verkligen engagerande att tillsammans med alla på Olingo fortsätta den spännande och framgångsrika resa de är inne på. Att dessutom fortsätta fördjupa och utforska nya möjligheter tillsammans med de andra bolagen inom Time People Group-koncernen kommer ytterligare bidra till värdetillväxt för Olingo och hela gruppen, säger Jeanette Jealmo, tillträdande vd på Olingo Consulting AB.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Lönn, vd, Time People Group AB (publ), e-post: magnus.lonn@timepeoplegroup.com

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.