Pressmeddelanden

Time People Group har tecknat ett ramavtal med en av de stora bankerna i Norden

Genom avtalet som löper på 3 år möter Time People Group bankens långsiktiga behov av specialistkompetens för en rad olika konsulttjänster inom bank och finans.

Time People Group har lång erfarenhet av att leverera specialistkonsulter inom bank, finans och försäkring. Koncernen lång erfarenhet av samarbeten med banken och har haft en relation i över 10 år.

- Vi är glada och stolta över att banken har valt oss som en ramavtalsleverantör. Bank- och finanssektorn är ett viktigt affärsområde för oss och vi har en gedigen kompetens inom området. Ramavtalet innebär att vi kommer förstärka vår relation och leverera djupare och bredare kompetens, säger Magnus Lönn VD på Time People Group.

Bank, finans och försäkring är en av Time People Groups tre huvudbranscher och står nu för cirka
47 % av koncernens omsättning. Time People Group är idag leverantör till flera av de större bankerna, försäkringsbolag och en rad andra aktörer inom området.

9 november 2017

För ytterligare information med anledning av denna pressrelease, vänligen kontakta VD Magnus Lönn, telefonnummer: +46 70 879 09 79, e-post: ir@timepeoplegroup.com

Styrelsen för Time People Group AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.