Investor Relations

Pressmeddelanden

Time People Group lanserar affärsområdet People and Culture

Time People Group breddar nu sin verksamhet genom att etablera ett nytt affärsområde med fokus på rekrytering och strategisk kompetensförsörjning. Med affärsområdet erbjuder vi vår specialistkompetens till externa företag. Vi vet hur de ska göra för att skapa tillväxt och attrahera kandidater på en marknad där det råder brist på kompetens inom IT och tech.

Affärsområdet People and Culture kommer att erbjuda externa kunder hjälp med rekrytering och strategisk kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning, eller Talent Management, handlar i grunden om att identifiera, attrahera, utveckla, engagera och behålla sina medarbetare. En inkluderande kultur och ett varumärke som står för självledarskap och snabbrörlighet efterfrågas av kandidaterna, men hur når företagen dit? Dessa ständigt pågående förbättringsarbeten inom Time People Group har varit mycket framgångsrika. Med det nya affärsområdet på plats delar vi med oss av våra framgångsrecept till våra existerande och nya kunder.

- Vårt värderingsdrivna arbete internt ger direkt effekt hos både oss och våra kunder och skapar ett mervärde. Därför vill vi utöka vårt erbjudande inom rekrytering och erbjuda vår specialistkompetens till fler. Det går hand i hand med Time People Groups värderingar, säger Magnus Lönn, koncernchef.

Else Pedersen ansvarar för det nya affärsområdet. Hon har sedan januari 2018 suttit i koncernledningen för Time People Group och haft rollen som rekryteringsansvarig. Det nya affärsområdet består av tre seniora IT-rekryterare med erfarenhet av försäljning, rekrytering, HR och strategisk kompetensförsörjning på bolag som Capgemini, Knowit, Oracle, WSP och Microsoft.

- Vi möter så många kandidater att vi med säkerhet vet vad de efterfrågar. Värderingar och kultur är otroligt viktigt. Som namnet People and Culture indikerar kommer fokus att ligga på kandidaten, de anställda och företagskulturen, säger Else Pedersen. Att alltid ha människan och en oklanderlig kandidatupplevelse som utgångspunkt för att attrahera nya medarbetare är nödvändigt.

Med affärsområdet People and Culture erbjuder Time People Group specialistkompetens kring rekrytering av bristkompetenser inom IT. Kunder kan även få rådgivning beträffande deras långsiktiga strategier, antingen med Time People Group som extern rekryteringspartner eller som in house rekryteringskonsult på plats.

Det nya affärsområdet startar sin verksamhet den 1 februari 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected]

Else Pedersen, Affärsområdesansvarig People and Culture, Time People Group AB (publ),
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Time People Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl 08.30 CET.

Time People Group består av specialiserade konsultbolag, som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens. Tillsammans med moderbolaget bildar de en koncern med bred erfarenhet, spetskompetens och stor leveranskapacitet. Den operativa konsultverksamheten bedrivs genom de specialiserade dotterbolagen, där merparten av bolagen har varit verksamma inom sina respektive specialistområden i mer än 20 år. Bolagets vision är att fortsätta bygga Sveriges bästa specialistkonsultkoncern.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.