Investor Relations

Pressmeddelanden

Time People Group stärker sin säljkraft med Lotta Andersen Sbrzesny

Time People Group fortsätter att växa och utökar därför sin säljkraft genom rekryteringen av Lotta Andersen Sbrzesny till dotterbolaget Efftre AB. Sedan VD Siv Selva tillträdde i mars 2018 har Efftre AB haft en stark tillväxt. Genom att öka säljstyrkan stärker bolaget säljkraften för sina och koncernens konsulter, och kan än bättre möta kundernas behov.

- Den kraftiga tillväxt vi haft det senaste året är mycket glädjande, speciellt eftersom många själva söker sig till oss. Med Lotta Andersen Sbrzesny stärker vi vår säljkraft och ser till att vi kan fortsätta växa. Hennes mångåriga kompetens kommer att bidra positivt till oss, och även till koncernen i stort, säger Siv Selva VD Efftre AB.

Efftre är ett av fem dotterbolag i Time People Group och har fokus på förändringsledning och förändringsarbete i IT-intensiva organisationer och företag. Siv Selva tillträdde som VD i mars 2018 och sedan dess har personalstyrkan ökat markant i storlek. För att möta både konsulternas och kundernas behov utökar Efftre nu styrkan med Lotta Andersen Sbrzesny.

Lotta har en lång bakgrund inom IT och telekom och har i tio år arbetat nära kund med relations- byggande försäljning, affärer och leverans. De senaste tre åren har hon varit Program Manager på ZeroChaos (numera Workforce Logiq), en global managed services provider av konsulttjänster. För Lotta var steget till en roll inom försäljning, affärsutveckling och kundrelationer på Efftre både kort och naturlig.

- Den resa Efftre och Time People Group gjort de senaste åren är riktigt spännande och jag ser fram emot att ta koncernen och dess specialistkonsulter till nästa nivå, säger Lotta Andersen Sbrzesny.

- För oss på Efftre, precis som för hela Time People Group, är målet att vara bäst på det vi gör för våra kunder och samtidigt utmana vår roll i vår bransch. Mycket av vårt interna arbete handlar om hur digitalisering av konsultbranschen borde se ut och hur vi kan gå i bräschen för det. Rekryteringen av Lotta är ett led i det arbetet, säger VD Siv Selva.

Läs mer om Time People Group på www.timepeoplegroup.com

15 FEBRUARI 2019

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Lönn, VD, Time People Group AB (publ), e-post: [email protected] 

Styrelsen för Time People Group AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på beQuoted

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.